bet登录网址大学生事务中心装修和东区食堂3楼卫生间改造项目成交公告

      bet登录网址就大学生事务中心装修和东区食堂3楼卫生间改造项目进行竞争性谈判选定施工单位,现将成交信息公告如下:

     项目名称:bet登录网址大学生事务中心装修和东区食堂3楼卫生间改造

   项目编号:SXZY-2018-B-046

   项目谈判时间:2018年7月31日

   评审谈判地点:bet登录网址后勤楼二楼会议室

   成交单位:湖北昕坤建筑工程有限公司

   成交金额: 壹拾叁万陆仟元整

     有关当事人如对中标结果有异议,请在三日内书面反映到学院招标采购中心。联系人:孙老师 8853936  。

 

                      bet登录网址招标采购中心

                                     2018年7月31日